Voksen Opplæring Musikkens studieforbund(MSF)

Hva er VO-hvem kan søke.

Søk om støtte til ditt kurs. Lær hvordan.

 

Ta kontakt for å få vite hva du kan gjøre for å få støtte for øvingen deres. 

 

Viktig:

 • Hvordan opprette kurs
 • Hvordan føre fremmøtelister i systemet

Du oppfordres du til å orientere deg i KursAdmin på følgende måte:

 1. www.kursadmin.org
 2. Velg Logg inn
 3. Velg Musikkens studieforbund
 4. Brukernavn og passord (Dette er sent din e-postadresse).

Veiledninger kan du laste ned slik:

 1. www.musikkensstudieforbund.no
 2. Velg KursAdmin fra menyen til venstre, og brukerveiledninger kan lastes ned.

Velkommen til opplæring med Jørn Sverre Ta kontakt! 

Generelt

 

Vestfold kulturnettverk gir gjennom Musikkens studieforbund tilskudd til voksenopplæring i musikk. Vi gir statsstøtte til organisert opplæring i for eksempel samspill, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak. Klikk her for å lese mere om VO-midler gjennom Musikkens studieforbund.

Frister for rapportering(avslutning) og søke for neste semester: 

Kurset må være registrert og «sendt til godkjenning» før kurset starter.

Kurset rapporteres ferdig innen 3 uker etter at kurset er avsluttet, senest 10. januar for kurs i høstsemesteret og 1. juli for kurs i vårsemesteret.

 

Veiledning

Voksenopplæring i musikkorganisasjonene er hovedsakelig knyttet til disse aktivitetene:

 • Den ordinære opplæringen i laget, organisert som samspill/-sang og gruppeopplæring
 • Spesielle kurs og opplæringstiltak arrangert av lag, krets-/fylkesledd, musikkrådet i fylket eller lokale musikkråd
 • Opplæringen kan være med eller uten lærer

KursAdmin veiledning finner du her...

Hvem kan få tilskudd?

MSF godkjenner medlemsorganisasjonene i samsvar med Lov om voksenopplæring og forskriftene.
Det gis tilskudd til:

 • Musikkgrupper som er medlemmer i MSFs medlemsorganisasjoner
 • Lokale musikkråd eller fylkesmusikkråd som kan stå som arrangør av egne kurs eller kurs i samarbeid med medlemsorganisasjoner
 • Musikkgrupper som har samarbeidsavtaler om kursarrangering med fylkesleddene til Musikkens studieforbund

Søker må følge godkjent studieplan. Musikkens studieforbund har en rekke studieplaner for blant annet rock, kor, visesang og instrumentopplæring. Opplæringen må gå over minimum 8 timer og være for tre personer eller mer. Deltagerne må være over 14 år. Søknadsfrister er 1. januar for vårhalvåret og 1. juli for høsten.

Generell informasjon om Voksenopplæringsmiddler finner du her...