Politisk arbeid

VKN er et kulturpolitisk organ som ivaretar kulturlivets interesser overfor politikere og offentlig administrasjon. Vi arbeider stadig for å bedre rammevilkårene for kulturprodusentene. Vi arrangerer også politiske møter og andre møteplasser mellom kulturarbeidere og politikere og fylkeskommunal administrasjon.