Om oss

Vestfold kulturnettverk er paraplyorganisasjon for kulturprodusentene i Vestfold.

Vi arbeider for å ivareta interessene for organisasjoner og det uorganiserte kulturliv:

  • Synliggjøre kulturlivets behov overfor politikere og offentlig forvaltning.
  • Arbeide for at rammevilkårene for frivillige kulturorganisasjoner bedres.
  • Arbeide for at det frivillige kulturlivet har tilgang på gode øve– og fremføringsarenaer.
  • Arbeide for det uorganiserte kulturlivet.

Vi er et kompetanse– og servicesenter for medlemmene:

  • Synliggjøre og veilede medlemsorganisasjonene om støtteordninger.
  • Tilby kurs og andre kompetansehevende tiltak
  • Administrere VO-støtte innen ”Musikkens studieforbund”
  • Koordinere felles prosjekter som f.eks ”Kulturens dag”

Vestfold kulturnettverks medlemmer er aktører innen det frivillige kulturlivet, innen opplæring i kulturfag (kulturskoler og videregående opplæring) og profesjonelle aktører. De fleste kommunale musikk- og kulturråd er også medlemmer hos oss. Se medlemslisten her.

VKNs styre består av medlemmer fra de forskjellige delene av kulturlivet i fylket. Styret for 2015/16 består av:

Verv

Navn

Adresse, tlf

Medlemsorg.

 

Vara

Thomas Heinzer

  VUSO  

Leder

Grete Berge

Vesterøyveien 214

3234 Sandefjord

90 17 49 22

 

Norske trekkspilleres landsforbund

1 år

styremedlem

Yngve Stentun   Korpsnett

2 år

nestleder

Anniken Semb Kvalsund   Bandmiljø

2 år

styremedlem

Tom Huseby   VSO  

 styremedlem

 Astrid Ø Eikill    NK  

 styremedlem

 Thor Ragnar Hansen    NMF  

Vestfold kulturnettverk har kontor på Idrettens hus i Sandefjord. Der arbeider daglig leder, Jørn Sverre Andersen.