« Tilbake til Aktiviteter

Årsmøte 2016

Legg til i kalender

VESTFOLD KULTURNETTVERK (VKN)

Fredag 29.april 2016 kl 1800, på idrettens hus i Sandefjord

Jamfør vedtektenes § 4 kalles det herved inn til ordinært årsmøte i Vestfold kulturnettverk.  Ordinære årsmøtesaker.  Fullstendig saksliste og årsmøtepapirer sendes ut  2 uker i forkant av møtet. Gjeldende vedtekter kan leses på våre hjemmesider:www.vestfoldkulturnettverk.no. Påmelding til årsmøtet innen 22.april av hensyn til bevertning. Dere er medlemmer i Vestfold kulturnettverk via en organisasjon eller forening, eller på andre måter tilknyttet Vestfold kulturnettverk.Vi ønsker å sende dere innkalling og årsmøtepapirer i papirsform. Det ville derfor være flott om dere trykker på påmeldings-linken, og skriver inn deres postadresse. På forhånd takk, og så håper vi å se deg på årsmøtet. Registrering postadresse og påmelding HER

Last ned årmøtepapirer her...

Med vennlig hilsen
Styret