KOMP

KOMP er en støtteordning der band, arrangører, kulturskoler og organisasjoner i det rytmiske feltet søke støtte til kurs og opplæringsprosjekter.

Frifond

Frifond er en støtteordning for aktiviteter for barn og unge under 26 år. Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping.

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det rytmisk musikkområdet.

Bandgathering/workshop 2018

Hei deltagere Bandgathering 2018- Konsert lørdag kl.1900 Det ble en flott kveld. Her kommer mer info om bandene, og vinnere.